Passionfruit & Mango Cake

Passionfruit & Mango Cake

C$29.99Price

Mango & Passionfruit Cake, 4" x 7" :

Passion Fruit Bavarian Cream,

Almond Sponge,

Mango Chunks,

Mango Bavarian Cream